Algemene voorwaarden en Privacy Regelement

Om u tijdens sessies of een behandeltraject zo goed mogelijk te begeleiden hanteren wij algemene voorwaarden en een privacy regelement. In de algemene voorwaarden is het algemeen contact vastgelegd. In het privacy regelement is vastgelegd welke gegevens voor het vormgeven van een behandeltraject worden vastgelegd en hoe met deze gegevens wordt omgegaan.


Algemene voorwaarden

1

De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig. Als richtlijn houden we aan dat de cliënt 5 minuten voor aanvang van een sessie aanwezig is.

2

De tijd die iemand te laat aanwezig is wordt in mindering gebracht op de overeengekomen sessietijd. 

3

Voor een behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.

4

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.

5

Betaling geschiedt na afloop van de sessie contant of per pin.

6

De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.

7

Aspecten die van belang zijn aangaande de gezondheid van de cliënt, worden door de cliënt voorafgaand aan de sessie vermeld.

8

Praktijk Sanamente streeft voor al haar massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.


Privacy regelement dossiervorming

1

Tijdens de behandelingen komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessies voor heeft gedaan. Deze worden in een dossier vastgelegd. Het betreft hier gegevens als: hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden en voortgang van het proces.

2

Naast inhoudelijke gegevens worden tevens NAW en contactgegevens in uw dossier opgenomen. NAW-gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met u op te kunnen nemen en facturatie.

3

De gegevens die in dit dossier zijn vastgelegd worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer behandeling in een later stadium bij een andere behandelaar wordt voortgezet. Hierover zal altijd vooraf contact met u worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van u nodig zijn.

4

De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet 15 jaar.

5

Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door cliënt worden ingezien en bij beëindiging van het behandeltraject uit ons bestand worden verwijderd. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.


Privacy regelement behandelovereenkomst

Overeenkomstig de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WKKGZ) waar de behandelingen binnen onze praktijk onder vallen zijn wij verplicht tot het aangaan van een persoonlijke behandelovereenkomst voor het geven van onze sessies. Deze behandelovereenkomst wordt bij de eerste afspraak met u doorgenomen en ondertekend.

Onderdelen die in deze behandelovereenkomst worden vastgelegd zijn:

1

Overeenstemming van de behandelvorm (wat daarbij in grote lijnen wordt overeengekomen).

2

Het tarief dat per sessie in rekening zal worden gebracht.

3

Instemming over dossiervorming (en de gegevens die daarin worden vastgelegd en wat daarmee wordt gedaan (zie hierboven).

4

Instemming met hierboven gestelde privacy regelement.

5

Mogelijkheden om de behandeling te beëindigen (zowel door behandelaar als cliënt) en mogelijkheden voor doorverwijzing.

6

Werkwijze in geval van klachten (klachtenprocedure) en geschillencommissie.

Het huidige privacy regelement is bijgewerkt op 25 mei 2018.
Bij vragen over dit regelement kan contact worden opgenomen met Info@praktijksanamente.com

 

 

Copyright 2018 - Praktijk Sanamente - E-mail: info@praktijksanamente.nl - Webdesign by Logo Huis